M A R J O L E I N  T E B R U N S V E L T

Afgestudeerd aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in ‘s Hertogenbosch en Master opleiding fotografie aan de St. Joost academie te Breda.

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan ontwikkelen als portretfotograaf. Hierbij gebruik ik mijn kunsthistorische kennis & passie als leidraad. Ik zoek graag naar de onderliggende laag bij de geportretteerde; de emotie die de persoon zo eigen maakt. Ik wil dat het beeld de toeschouwer raakt, fascineert of emoties oproept. Bij familieportretten tracht ik de familieband weer te geven, de eenheid die personen met elkaar verbindt.

Ik heb daarbij een fascinatie ontwikkeld voor het fotograferen van kinderen. Ik probeer daarbij het pure, de onbevangenheid weer te geven. Zoek daarbij steeds naar dat ene moment waarin de kwetsbaarheid van het model voelbaar is.

Naast het fotograferen in de studio werk ik graag op locatie en laat het moment, lichtinval, de kracht van een ontmoeting een grote rol spelen in mijn werk. De interactie en reactie van de geportretteerden leg ik vast en bewaar ik als herinnering in beeld.

Uiteindelijk is het het echter niet alleen de foto, maar ook de manier van presenteren die ik belangrijk vind. De manier van afdrukken, de uitsnede, de kleur van het portret. spelen hierin een grote rol.

Hierbij zoek ik constant naar nieuwe materialen en technieken om de kracht van de foto te accentueren en zo meerwaarde te geven.

M A R J O L E I N  T E B R U N S V E L T

Graduated from the Academy of Art and Design in ‘s Hertogenbosch and Masters in Photography at the St. Joost Academy in Breda

Over the years I have developed myself more and more as a portrait photographer.
I use my historical art knowledge & passion as a guideline in my photography. I like to search for the underlying layer with the portrayed person; the emotion that makes the person so familiar.I want the image to touch the viewer, fascinate or evoke emotions.In family portraits I try to show the family bond, the unity that connects people.

I have developed a fascination for photographing children. I thereby try to capture their purity & open-mindedness. I Always look for that one moment in which the vulnerability of the model can be felt. In addition to photographing in the studio, I enjoy working on location and let the moment, light, the power of a meeting play a major role in my work.

I record the interaction and reaction of those portrayed l try to capture it as a memory. In the end, however, it is not only the photo, but also the way of representing that I find important. The way of printing, the cropping, the color of the portrait plays a major role in this.

Hereby I constantly look for new materials and techniques to accentuate the power of the photo and add value.